Kwestionariusz

Ocena zapotrzebowania na zarządzanie wiedzą

 

Kwestionariusz "Zapotrzebowanie na zarządzanie wiedzą" to narzędzie opracowane z myślą o firmach, które chcą lepiej określić swoje potrzeby wobec narzędzi i rozwiązań z tego zakresu. Wypełniając go online, za pośrednictwem tej strony, można uzyskać wynik na dwóch głównych wymiarach:

 

Nasycenia wiedzą - stopnia, w jakim praca w firmie:

  • wymaga zaawansowanych kompetencji i doświadczenia,
  • wytwarza i wykorzystuje unikalną, trudno odtwarzalną wiedzę o projektach, produktach i klientach
  • wymaga znajomości dobrze opisanych procesów i procedur;

 

Zaawansowania zarządzania wiedzą - stopnia, w jakim utrwalanie i upowszechnianie wiedzy oraz wzajemne uczenie się jest wspierane przez:

  • aktualne postawy i zachowania pracowników,
  • rozwiązania i procesy organizacyjne
  • infrastrukturę techniczną

 

Wyniki są prezentowane w zestawieniu ze średnimi wynikami wszystkich organizacji, które do tej pory skorzystały z kwestionariusza. Dzięki temu łatwo porównać własną firmę z aktualnym poziomem zaawansowania rozwiązań w danej branży.

Wypełnij ankietę