O projekcie

Organizacja ucząca się 2.0

Inspiracją dla przygotowania projektu "Organizacja ucząca się 2.0." była obserwacja wyzwań, z jakimi borykają się firmy z branży IT, których strategia zakłada budowanie przewagi konkurencyjnej na unikalnej dla siebie wiedzy, wysokiej jakości produktów i usług oraz wysokich kwalifikacjach pracowników. Warunkiem realizacji tej strategii jest inwestowanie znacznych środków w rozwój kompetencji personelu, a także tworzenie specyficznych dla firmy rozwiązań - produktów, usług i procedur działania. Jednocześnie, firmy te zatrudniają znaczną proporcję młodych pracowników - osób mobilnych zawodowo, poszukujących różnorodnych doświadczeń i możliwości uczenia się w wielu firmach. Bardzo często oznacza to, że inwestycja w rozwój pracownika nie jest w pełni wykorzystana, a wytworzone przez niego rozwiązania przepadają ze względu na brak właściwej dokumentacji.

 

 

Reakcją na tego typu wyzwania bywa często próba hamowania naturalnej mobilności zawodowej pracowników (na przykład przez mnożenie oferowanych korzyści lub proponowanie "lojalek" towarzyszących delegowaniu na kosztowne szkolenie), albo też ograniczanie inwestowania w młodych pracowników (co wtórnie zwiększa rotację).

 

Projekt "Ucząca się organizacja 2.0" służy dostarczeniu firmom narzędzi do stosowania innego typu strategii - budowania środowiska, w którym doświadczenie zdobywane przez pracowników oraz tworzone przez nich rozwiązania są w jak największym stopniu upowszechniane w obrębie firmy. Wymaga to zapewnienia odpowiedniej infrastruktury informatycznej, ale przede wszystkim rozwiązań wzmacniających motywację pracowników do dzielenia się codziennie zdobywaną i wykorzystywaną wiedzą. Tytułowa "ucząca się organizacja 2.0" to firma, która jest w stanie.

 

W ramach innowacyjnego, finansowanego ze środków EFS projektu powstaje:

  • Y-Box - wewnętrzna platforma informatyczna skonstruowana w sposób wzmacniający motywację korzystających z niej osób do dzielenia się wiedzą, dopasowana do potrzeb młodych pracowników;
  • powiązane z platformą informatyczną rozwiązania HR wspierające dzielenie się wiedzą w organizacji;
  • materiały informacyjne, narzędzia i instrukcje ułatwiające płynne wdrożenie opracowanych rozwiązań

Projekt obejmuje etap diagnozy (pogłębione badanie potrzeb), projektowania rozwiązań, testowania i doskonalenia ich w ramach próbnych wdrożeń, a następnie upowszechniania ostatecznej wersji produktu.

 

Charakterystyka projektu

 

Tytuł projektu: „Organizacja ucząca się 2.0″

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu : ”Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013″

Priorytet 2. „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących”

Działanie 2.1. „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”

Poddziałanie 2.1.1. „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach”

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-POKL.02.01.01-00-052/12

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 2 695 339,50 zł w tym wartość wydatków kwalifikowanych związanych z realizacją Projektu wynosi 2 695 339,50 zł

 

Udział Unii Europejskiej stanowi 85% dofinansowania i wynosi 2 291 038,57 zł

 

Udział Budżetu Państwa stanowi 15% i wynosi 404 300,93 zł

 

Okres realizacji projektu:

01.01.2013 do 31.08.2015

 

Miejsce realizacji projektu:

Grupa INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k.

 

Cel główny projektu:

Zwiększenie o 200% w skali roku liczby pracowników wnoszących aktywny wkład w wiedzę przedsiębiorstwa.

 

Cele szczegółowe projektu:

  • Opracowanie kompleksowego systemu zarządzania wiedzą zawierającego narzędzia motywowania dostosowane do potrzeb pracowników z pokolenia Y.
  • Zaangażowanie w okresie testowania produktu pracowników przedsiębiorstwa w aktywne korzystanie z nowo powstałej bazy.
  • Dotarcie z informacją o produkcie do jak największej liczby firm potencjalnie zainteresowanych wdrożeniem produktu.

 

Projekt przygotowany został wspólnie przez firmy: Grupa INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (Lider) oraz Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego sp. z o.o. (Partner)

 

Partnerzy:

 

Interia.pl

 

Lider projektu: INTERIA.PL powstała w sierpniu 1999 r. jako wspólne przedsięwzięcie lidera polskiego rynku informatycznego firmy Comarch S.A. oraz największej polskiej stacji radiowej RMF FM. W 2001 roku spółka zadebiutowała na GPW w Warszawie (INT).

 

Na początku stycznia 2008 roku, większościowym udziałowcem w INTERIA.PL zostało prasowe Wydawnictwo Bauer, konsekwencją czego było wycofanie akcji portalu z obrotu giełdowego.

 

Dzisiaj Grupa INTERIA.PL jest czołowym graczem polskiego rynku mediów nowej generacji, z bardzo dużym doświadczeniem medialnym i unikalną wiedzą na temat technologii internetowych. Prowadzony przez spółkę portal internetowy www.interia.pl udostępnia indywidualnym użytkownikom Internetu pełną gamę najwyższej jakości serwisów informacyjnych, multimedialnych, społecznościowych i komunikacyjnych.

 

W skład Grupy INTERIA.PL wchodzą także serwisy tematyczne, które gromadzą i integrują użytkowników. Są to m.in.: Styl.pl, Deccoria.pl, MaxModels,pl, SrebrnaAgrafka.pl i Smaker.pl. Wyróżniającym się produktem jest CZATeria.

 

W roku 2010 działalność rozpoczął Semahead, agencja sem Grupy INTERIA.PL, która oferuje usługi zarówno dla serwisów należących do Grupy jak i do klientów zewnętrznych.

 

INTERIA.PL jest wiodącym podmiotem na polskim rynku reklamy, oferując nowoczesne rozwiązania marketingowe i promocyjne. Z usług reklamowych INTERIA.PL korzystają największe polskie przedsiębiorstwa wszystkich branż oraz dynamicznie rozwijający się rynek małych i średnich firm.

 

Spółka oferuje również szeroki wachlarz technologii dla biznesu, które powstają na bazie najnowocześniejszych rozwiązań Internetowych, na co dzień stosowanych w Grupie INTERIA.PL.

 

Wszechnica UJ

 

Partner projektu: Wszechnica UJ jest partnerem rozwojowym dla organizacji, które traktują kompetencje pracowników jako kluczowe źródło przewagi konkurencyjnej. Świadczy kompleksowe usługi szkoleniowo-doradcze, łącząc dobrze przygotowane działania rozwojowe z budowaniem warunków do wdrożenia zmian i pełnego wykorzystania ich rezultatów.

 

Wszechnica UJ działa na rynku szkoleniowo-doradczym od 2005 r. Została stworzona przez Uniwersytet Jagielloński jako centrum upowszechniające praktyczne, biznesowe i profesjonalne zastosowania nauk społecznych. W ciągu kilku pierwszych lat przeszła drogę od niewielkiej pozawydziałowej jednostki Uniwersytetu do będącej jego własnością autonomicznej spółki, realizującej co roku projekty rozwojowe dla kilkudziesięciu różnych firm i instytucji.

 

Dzięki współpracy z międzynarodowymi instytucjami edukacyjnymi, Wszechnica UJ upowszechnia w Polsce wartościowe, innowacyjne metodologie wspierania rozwoju osób dorosłych. Funkcję te pełnią otwarte szkolenia dla trenerów, coachów i konsultantów, projekty budujące środowisko uczenia się w konkretnej organizacji, a także publikacja „Know How” – branżowego czasopisma dla profesjonalistów rynku szkoleniowo-doradczego.

 

Wszechnica UJ dysponuje stałym, pracującym na wyłączność zespołem konsultantów działających zgodnie z jednolitą metodologią i współtworzących rozwiązania w jej obrębie. Członkowie zespołu prowadzą szkolenia i coaching specjalizując się w wybranych zagadnieniach; ich wspólną cechą jest jednak doświadczenie w projektowaniu i wprowadzaniu rozwiązań, które są czymś więcej niż powieleniem rutynowo stosowanych praktyk. Umiejętność kierowania pracą koncepcyjną pomaga im wykorzystać potencjał partnerów merytorycznych i przełożyć ich doświadczenie na konkretne rezultaty.

 

Podejście Wszechnicy UJ do wspierania rozwoju zakłada koncentrację na dobrym rozumieniu i definiowaniu granic każdej roli zawodowej, szacunek dla doświadczenia uczących się osób i wspieranie ich w budowaniu powiązań pomiędzy już opanowanymi i nowymi treściami. Trenerzy i konsultanci uwzględniają w swojej pracy mechanizmy funkcjonowania grup, istotne zarówno w prowadzaniu szkoleń, jak i rozumieniu wyzwań, z jakimi borykają się organizacje. Tworząc projekty rozwojowe kładą nacisk na wspieranie samoświadomości i autonomii klientów – tak, by rezultaty współpracy mogły być przejęte „na własność” i rozwijane dalej.