Kwestionariusz

Metryka firmy
Rozwój firmy w skali od 1 do 10
Kryzys, problemy
Utrzymywanie się na rynku
Intensywny rozwój